Help

Back
How to Join

Сайтын Sing up хэсгээр дамжуулан ашиглах заавар, хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл гэх мэт зааврын дагуу бөглөснөөр Yef Korea сайтын гишүүн болох боломжтой. Гишүүний хувийн мэдээлэл нь аюулгүй нууцлагдмал байдлаар Yef Korea сайтад хадгалаатай байх тул захиалга өгөх бүртээ дахин давтан мэдээлэл оруулах хэрэггүй болно гэсэн үг. Yef Korea сайтын гишүүн болсноор сайтын эвэнт, бусад хямдралд оролцож болох боловч гишүүнчлэлээс шалтгаалаад өөр өөр бодогдох болно.

How to order

Бүтээгдэхүүн захиалахад доорх дарааллаар захиална

Алхам 1: Бүтээгдэхүүнээ хайх

Алхам 2: Сагсанд хийх

Алхам 3: Гишүүн сайтад нэвтрэх мөн гишүүн биш хэрэглэгч захиалга өгөх

Алхам 4: Захиалах сонголт (Тээвэрлэлт сонгох)

Алхам 5: Төлбөр төлөх сонголт хийх болон төлбөр төлөх

Алхам 6: Захиалга амжилттай болох , захиалгын дугаар шалгах


Payment

Yef Korea сайтын төлбөр төлөх аргууд

 1. Пейпал

 2. Данс уруу шилжүүлэх :

  Хаан банк 5000673912 (Халиун)

Shipping
 • Shipping Method : No delivery required
 • Shipping Area : A Region.
 • Shipping Rate : Free: Shipping fee is free regardless of the price.
 • Delivery Time : 1 - 2 days

 • - yefkorea는 주문비와 배송비를 별도로 받지 않습니다. 

  - 물건은 yefkorea 라운지에서 직접 수령을 원칙으로 하고 있습니다.

  - 물건 수령은 결제 확인이 되면, 1일 이내로 가능하지만 주문량이 많은 상품이나 임시 품절 상품의 경우 수령이 지연될 수 있습니다.

  - yefkorea 라운지 주소 : chingiltei district, peace mall, #606

  - yefkorea 라운지 전화번호 : 070-4694-0027

Returns & Exchanges

1) Бараа солих болон буцаалт хийх боломжтой тохиолдол


- Барааны тээвэрлэлтнээс хамаарч гэмтэл гарсан тохиолдолд бараа солих болон буцаах боломжтой бөгөөд 1 долоо хоногийн дотор хүсэлт гаргах хэрэгтэй.


2) Бараа солих болон буцаалт хийх боломжгүй тохиолдол


- Барааг авсны дараа үйлчлүүлэгчийн хариуцлагаас хамаарсан гэмтэл гарсан тохиолдолд

- Буруу бараа хүргэгдсэн тохиолдолд барааг задлан бүтээгдэхүүний үзэмж, чанар алдагдсан тохиолдолд

- Хэрэглэгчийн хэрэглээнээс болж барааны уг чанар алдагдсан тохиолдолд


3) Бараа солих / буцаах төлбөр


- Хэрэглэгчийн хүсэлтээр барааг солих / буцаах тохиолдолд 2 талын зардал болон бусад тээвэрлэлтийн зардлыг хэрэглэгч бүрэн хариуцна.

   Бараа тээвэрлэлтэнд гарахын өмнө төлбөрийг буцаан авах боломжтой

- Барааны тээвэрлэлтийн гэмтэл болон буруу бараа ирсэн тохиолдолд бүх зардлыг байгууллага хариуцна.

Refunds

Төлбөрийг буцаан авах тохиолдолд нарийн шалгасны дараа ажлын 3 хоногт багтаан төлбөрийг буцааж олгоно.

(Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг гишүүнчлэлийн санал хүсэлтийн төвд хандан 1:1 зөвлөгөө авах боломжтой)

Other

1. 1 поинт = 1 төгрөг

2. 5000 поинтоос эхлэн ашиглах боломжтой

3. Поинт, хямдрал, хөнгөлөлтийн картыг оруулалгүйгээр нийт төлбөрийн тогтсон %-г хуримтлуулнаWORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close
Top